Komplexní a efektivní řešení topení a energetického hospodářství

Společnost se zabývá komplexními energetickými službami. Zaměřuje se na oblast vytápění a zdrojů tepla. Projekty mohou být řešeny jak formou dodávky na klíč, tak službou, ale nejčastěji formou dodávky tepla. Poskytujeme komplexní služby od zpracování projektu přes technickou realizaci, instalaci kvalitních technologií až po správu zdroje tepla, centrální dispečink a nonstop online monitorovací systém. Při realizaci projektu metodou EPC (Energy Performance Contracting) pro vás - zanalyzujeme stav energetického hospodářství a navrhneme účinná opatření vedoucí ke zvýšení efektivnosti a snížení nákladů. Realizací a optimalizací provozu zdrojů tepla a dalších součástí energetického hospodářství dosahujeme běžně úspory až 25% ročních nákladů. Jsme schopni navrhované úspory garantovat a v případě jejich nedosažení klientovi zaplatíme rozdíl mezi navrhovanou a dosaženou úsporou. Zároveň nabízíme možnost financování projektu až do výšky 100%.
Společnost KOOR ENERGY s.r.o. je členem APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb). APES je sdružení více jak 20ti členů, jehož posláním je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu.
Společnost KOOR ENERGY s.r.o. působí v projektu Transparense - celoevropského projektu, jehož cílem je zvětšit důvěryhodnost a transparentnost metody EPC (Energy Performance Contracting).